Życzenia wielkanocne Ks. Dyrektora

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki."

[ J 11, 25]

Radujmy się z objawienia mocy samego Boga i zwycięstwa nad grzechem Zmartwychwstałego Chrystusa. To w Nim bowiem znalazła wyraz cała pełnia odkupieńczej dobroci Boga, w której człowiek został powołany do najwyższej godności. Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył pełnią własnego życia: aby Człowiek żył z Boga i w Bogu.

Z nadzieją oczekujmy przyjścia Pana, który światłem zmartwychwstania opromienia to wszystko, co podlega ciemnościom grzechu i śmierci.

Niech Wielkanoc, która jest czasem otuchy i nadziei, napełni nas wiarą w siłę Chrystusa i w siłę Człowieka.

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, przynosi nam i naszym bliskim radość, pokój, zgodę oraz wzajemną życzliwość.

Niech spotkania przy świątecznym stole zbliżą nas do siebie i umocnią więzi rodzinne.

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia religijne