Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klasy I PSSP

UWAGA!

  Uczniowie oddziału przedszkolnego przy naszej szkole składają dokumenty do końca kwietnia 2024 r. Pozostali kandydaci składają dokumenty do 26 marca 2024 r. w sekretariacie szkoły.
O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 17 maja 2024 r.
  Spotkania rodziców z z ks. Dyrektorem będą odbywały się do końca maja 2024 r. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w przypadku wolnych miejsc, niewykorzystanych przez uczniów oddziału przedszkolnego przy naszej szkole. W przypadku wolnych miejsc informacja zostanie podana do końca maja 2024 r.

   Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
  • kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja rodziców/opiekunów
  • skrócony odpis aktu urodzenia, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • opinia ks. Proboszcza lub katechety, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka, (dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0")
  • rekrutacja kandydatów do kl. I, którzy nie uczęszczali do naszego oddziału "0", odbywa się w przypadku wolnych miejsc; po zakończeniu rekrutacji kandydatów z naszego oddziału 0.

  Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu. Dotyczy kandydatów, którzy nie uczęszczali do oddziału przedszkolnego przy naszej szkole.

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami

  Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy I rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do dnia 17 maja 2022r.

  Po zakończeniu roku szkolnego

  • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0"
  • karta zdrowia

  Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej "zerówki"

  Od 30 stycznia do końca lutego 2024 r. przyjmujemy dokumenty od kandydatów do "zerówki". Przyjmujemy dzieci z rocznika 2018.
  Kwestionariusz, załączniki i zasady rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły od 22 stycznia 2024 r. w godz. 8.30 do 15.30.

  Rekrutacja obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu.

  • Rozmowa ks. Dyrektora z dzieckiem i rodzicami
  • Spotkanie dziecka z nauczycielami
  • Rozmowa z dzieckiem (stopień opanowanie podstawy programowej). Uwzględniana w rekrutacji w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ustawowych nie można określić listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

   Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.

  Ogłoszenie listy przyjętych.

  O przyjęciu kandydatów do klasy "0" rodzice zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły do 4 kwietnia 2024 r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.

  Uwaga

  Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi (bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.