E-dziennik | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

E-dziennik

Logowanie do dziennika (https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaminskmazowiecki)
(Formularze usprawiedliwień)
Logowanie do dziennika odbywa się z wykorzystaniem adresu mailowego rodzica (lub obu rodziców niezależnie). Szkoła dysponuje adresami dostarczonymi w latach ubiegłych i podanymi w ankietach składanych podczas rekrutacji (w przypadku klas pierwszych).

Szkoła nie dostarcza haseł do dziennika. Hasło ustala się samodzielnie w czasie pierwszego logowania postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.

UWAGA (Dzięki uprzejmości jednej z mam): Okazuje się, że w przypadku, gdy rodzic korzysta z dziennika elektronicznego UONET+ w dwóch różnych szkołach na terenie naszej gminy, ale podał w obu ten sam adres mailowy, to wystarczy ustalić hasło tylko w jednym z dzienników - w drugim będzie obowiązywało to samo.

Jeśli istnieje potrzeba aktualizacji lub przekazania adresu mailowego, można uczynić to na dwa sposoby:

  1. osobiste dostarczenie przez rodzica do sekretariatu lub wychowawcy,
  2. dostarczenie przez dziecko do sekretariatu, wychowawcy lub do p. M. Barei kartki zawierającej:
    • imię i nazwisko dziecka
    • imię i nazwisko rodzica (lub obu rodziców)
    • adres mailowy rodzica (lub obu rodziców)
    • podpis rodzica
Ze względu na bezpieczeństwo dostępu do informacji o uczniach, nie będą przyjmowane adresy mailowe przesyłane drogą elektroniczną (dowolna osoba mogłaby podać się za rodzica i wyłudzić dostęp do informacji o dziecku).

Po zarejestrowaniu przez szkołę adresu(-ów) w aplikacji będzie możliwy dostęp według opisanych niżej zasad.

W razie problemów można przesłać wiadomość do administratora strony slo_minsk@poczta.onet.pl lub zadzwonić do sekretariatu szkoły - tel. (25) 741-06-00.

Formularze usprawiedliwień

Poniżej znajdują się do pobrania i wydruku formularze usprawiedliwień.