Sprawozdanie z działań podjętych w ramach NPRCZ

M.Chrobot

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka PSSP w Mińsku Mazowieckim otrzymała w maju 2018 roku środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Towarzystwa Salezjańskiego Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 907 książek, w tym o 249 egzemplarzy lektur zgodnych z podstawą programową.
Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie owych wskazań.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W maju 2018 roku wśród uczniów i rodziców przeprowadzono ankietę dotyczącą tytułów książek, które chcieliby znaleźć w naszym księgozbiorze. W oparciu o ankietę została przygotowana lista książek, zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Bardzo cenną wskazówką były również wypowiedzi czytelników na temat ich potrzeb i zainteresowań podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

Podjęto współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informację na temat gromadzonych zbiorów, aby ich nie dublować, wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Od kilku lat nasza szkoła, wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną, organizuje Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. W roku 2018 uczczono 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski oraz Patrona Roku 2018 - Zbigniewa Herberta. Repertuar konkursu stanowiły utwory poetyckie i prozatorskie Zbigniewa Herberta i innych twórców związane tematycznie z dążeniem do niepodległości naszej ojczyzny, radością z jej odzyskania, do jej umiłowania i tęsknoty za nią. Przedstawiano też utwory opiewające bohaterstwo znanych, zasłużonych Polaków: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i innych. Ponadto warto podkreślić udział nauczyciela bibliotekarza w konferencjach i warsztatach organizowanych przez bibliotekę pedagogiczną. Było to forum wymieniany doświadczeń i pomysłów, prezentacji nowatorskich formy pracy z czytelnikiem.
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim to miedzy innymi udział uczniów w spotkaniach autorskich oraz innych imprezach organizowanych przez bibliotekę np. 8 września 2018 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia" S. Żeromskiego przed gmachem biblioteki.

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów

Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

1. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego – wrzesień 2018 – W Bibliotece Pedagogicznej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Maz.
2. „Kwiatki Jana Pawła II” – akcja promująca książkę pod tym samym tytułem z okazji „40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – październik 2018.
3. Rok Zbigniewa Herberta wystawka książek i gazetka oraz udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Maz. – październik, listopad 2018
4. Rok Ireny Sendlerowej – projekt edukacyjny „Ratowała życie i pamięć”- październik 2018
5. „Co nasi dziadkowe czytali, kiedy byli mali… i my czytamy też!” – wystawa książek w dwóch egzemplarzach – w starym i nowym wydaniu – październik 2018
6. „Zostań Mistrzem Kaligrafii” Konkursu Pięknego Pisania w bibliotece szkolnej – październik 2018
7. Warsztaty czytelnicze dla uczniów z klas IV – VI na temat Serii Wydawniczej „Kroniki Archeo” Agnieszki Stelmaszyk – listopad 2018
8. „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” czyli cytaty dla każdego czytelnika w bibliotece – listopad 2018
9. Spotkanie autorskie z Panią Zuzanną Orlińską dla uczniów z kl. VII – VIII – listopad 2018
10. Udział w Powiatowym Projekcie „Czytam, bo lubię” oraz spotkanie autorskie z Panią Grażyną Bąkiewicz – listopad 2018
11. "Strefa czytania" czyli... duża przerwa w bibliotece szkolnej – listopad 2018
12. Spotkanie autorskie z Panią Stanisławą Gujską oraz pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów kl. I – grudzień 2018
13. „Reklama książki” – uczniowie z koła czytelniczego z kl. VIb wykonali reklamę książek zakupionych w ramach NPRCZ, prezentacja reklam na tablicy przed biblioteką – wrzesień – grudzień 2018
14. „Ferie Świąteczne z książką”
- grudzień 2019
15. „Książka Roku 2018/2019” – to przedsięwzięcie mające wybrać książkę, która zyska największą poczytność podczas trwania akcji. Odbywa się w trzech kategoriach językowych, tj. literatura polska, literatura angielska i literatura niemiecka. Zwycięska książka zyska tytuł „Książki Roku 2018 – 2019”
16. „Super Czytelnik roku 2018/2019” – to całoroczny Konkurs Czytelniczy polegający na zdrowej rywalizacji w czytaniu książek
17. Akcja „Zaczytana świetlica. Cała Polska czyta dzieciom” – trwa cały rok szkolny
18. Akcja „Uwolnij książkę - Bookcrossing” – maj 2018
19. Zajęcia koła czytelniczego w bibliotece. Wspólne czytanie wybranych książek, projekty edukacyjne, tworzenie prac artystycznych w oparciu o czytane książki itp.
20. Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną w ramach NPRCZ literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.
21. W drugim semestrze przewidziana jest realizacja takich akcji, jak: „Ferie z książką”, akcja Bookcrossing oraz wiele innych.

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami

W trakcie zebrań z rodzicami ( wrzesień 2018) wychowawcy odczytali list otwarty, Pani Ireny Koźmińskiej, Prezesa Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" „Dlaczego warto czytać dzieciom książki” o wielorakich korzyściach płynących z wartości czytania oraz o wpływie czytania na rozwój dziecka. Przekazano list rodzicom wszystkich uczniów z informacją o realizacji Programu. Opracowano ulotkę dla rodziców uczniów klas młodszych, promującą czytanie (ulotka była również udostępniana przy odwiedzinach rodziców w bibliotece).

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów - uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na wakacje i ferie. W szkole pojawiły się gazetki reklamujące zakupione książki i hasła propagujące czytelnictwo. W internetowym katalogu biblioteki zostało wprowadzone zestawienie tematyczne „NPRCZ”, gdzie można znaleźć informację o wszystkich książkach zakupionych w ramach Programu.

VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek.

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę propozycje zarówno rodziców, pani psycholog, jak i wychowawców. Zakupiono książki z dużą czcionką, obrazkowe, napisane prostym językiem. Uzupełniono księgozbiór o książki z audiobookami, o treści terapeutycznej, książki dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dotyczące problemów osób niepełnosprawnych.

Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym.
Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do szkolnej książnicy to bardzo atrakcyjne pozycje - bestsellery, książki poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księgozbiór umożliwia uczniom miło spędzać czas na przerwach, prowadzić dyskusje na temat przeczytanych dzieł, dostarcza pozytywnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zachęca do nowych, ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość współdecydowania o zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce oraz proponują nowe zakupy. Są bardzo dumni, że mają wpływ na to, co znajdzie się w salezjańskich zbiorach. Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań we współczesnej szkole, w tym i w bibliotece.
Przygoda z książką się nie kończy! Trwa i będzie trwała! Bo „Książka to przyszłość”, jak głosiło hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2018.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację programu w naszej szkole i zapraszam do biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz, koordynator programu
Małgorzata Chrobot

akcje, biblioteka, projekty, projekty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z nauką, Szkoła podstawowa, wydarzenia kulturalne