Lekcja historii w Muzeum Narodowym

Małgorzata Szczęsna

Klasy 5a i 5b w środę 2 listopada 2022 r. uczestniczyły w niezwykle interesującej lekcji historii na temat życia w starożytnym Egipcie. Zajęcia miały miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Podsumowaniem cyklu lekcji w klasach 5a i 5b na temat starożytnego Egiptu stały się zajęcia w Muzeum Narodowym w Warszawie, którą zorganizowały naszym uczniom wychowawczynie oraz pani Anna Sumińska. Podczas tej niezwykłej lekcji historii dzieci miały możliwość powtórzyć sobie i utrwalić wiadomości o królestwie faraonów, obcując z cennymi eksponatami zgromadzonymi w kilku salach poświęconych starożytności. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością na zajęciach, ogromną wiedzą, a także dobrą współpracą podczas pracy w grupach. Zadania wykonywali bardzo sprawnie, na pytania pani przewodnik odpowiadali poprawnie i pewnie, co wywarło na niej niemałe wrażenie. Lekcja historii poza szkołą to z pewnością dobry sposób na poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności.

spotkania z nauką, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wycieczki