CECYLIADA 2023

Zapraszamy wszystkich miłośników piosenki !!!
Zapraszamy uzdolnionych muzycznie i lubiących śpiewać do udziału
w CECYLIADZIE – przeglądzie muzycznym.
W tym roku będziemy prezentować repertuar - Piosenki Turystyczne

Zasady udziału w Cecyliadzie 2023:

1. Przegląd muzyczny odbędzie się 24 listopada 2023 r. w sali gimnastycznej Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, godz. 16.00.

Kategoria wiekowa klasy I – III
Kategoria wiekowa klasy IV – VIII

2. Przegląd jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej.

3. Pierwszym etapem są eliminacje klasowe, z których wyłaniamy:

• W kategorii klas I – III – dwóch reprezentantów z danej klasy.
• W kategorii klas IV – VIII – siedmiu reprezentantów z kategorii.

4. Reprezentanci mogą występować indywidualnie, w duetach lub zespołach.

5. Uczestnik sam zaopatruje się w akompaniament/podkład do wybranych utworów muzycznych i jest zobowiązany dostarczyć go do organizatora wraz ze zgłoszeniem w wyznaczonym terminie.

Prosimy, aby nagrania były w formacie MP3.

6. Warunki uczestnictwa:
 prezentacja jednego utworu muzycznego z repertuaru
Piosenka turystyczna
 uprzednie zgłoszenie udziału na karcie zgłoszeń (w załączniku) i dostarczenie go z podkładem muzycznym do organizatorów.

7. Zgłoszenia wraz z opisanym podkładem muzycznym (imię i nazwisko uczestnika, klasa) przyjmowane będą do 17 listopada 2021 r.
Bardzo prosimy przestrzegać wyznaczonego terminu !!!

• kategoria klasy I – III – zgłoszenia i podkłady przyjmują wychowawcy klas
• kategoria klasy IV – VIII – zgłoszenia i podkłady przyjmuje p. J. Maguza

8. Szczegółowych informacji udzielają:

p. Danuta Graboś, p. Edyta Kuć, p. Magdalena Zawadka, p. Jakub Maguza

Rada rodziców, rodzice, samorząd uczniowski, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia kulturalne