87. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy na 87 Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców.

Więcej informacji na temat pielgrzymki znajduje się na stronie: www.duszpasterstwonauczycieli.pl

wydarzenia religijne