Kasia Baranowska otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów

Nasza licealistka Kasia Baranowska 27 listopada 2019 r odebrała dokument potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

W wydarzeniu zorganizowanym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie uczestniczyli Dorota Skrzypek oraz Krzysztof Wiśniewski - Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty.
Wręczenie stypendiów uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

osiągnięcia, Szkoła licealna, uroczystości