Życzenia imieninowe dla Księdza Dyrektora

„Kapłaństwo to umiłowanie serca Bożego”

Jan Maria Vianney

Czcigodny Księże Dyrektorze,

w dniu imienin pragniemy gorąco podziękować za dar Twojej obecności w naszej wspólnocie szkolnej.

Dziękujemy za troskę o dobro duchowe i moralne naszych dzieci oraz młodzieży.

Życzymy, aby służbę Panu, nawet pośród trudności, odbywał Ksiądz ze świętą radością, a obowiązki Dyrektora Salezjańskich Szkół „Sapere aude” pełnił z dumą i satysfakcją.

Życzymy dużo zdrowia, żaru ducha w kapłańskiej posłudze, siły do realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

Niech Matka Boska otacza Księdza opieką oraz wyprasza u Syna potrzebne łaski, a Duch Święty opromienia swym światłem.

Z wdzięczną modlitwą
Uczniowie, Rodzice, Księża, Nauczyciele oraz Pracownicy administracji i obsługi
Salezjańskich Szkół "Sapere aude"

Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości