XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „RATUJEMY ŻYCIE” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Piotr Bartosiak

Znaczenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest doniosłe. Od szybkości decyzji, celowości zabiegów ratowniczych wykonanych doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku zależy nieraz dalszy los poszkodowanego, a czasami i jego życie.

Każdy z nas powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz procedury postępowania w obliczu różnorodnych zagrożeń. Zarówno dzieci, jak i młodzież mogą służyć pomocą w nagłych zdarzeniach i jednocześnie mobilizować dorosłych do aktywności w tym zakresie.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie, aby sprawdzili i jednocześnie podnieśli swoje umiejętności reagowania na zagrożenia.

W naszej szkole zgłoszenia przyjmuje Piotr Bartosiak pod adresem: pbartosiak@salezjaniemińsk.pl w razie pytań tel. 600 915 095.

konkursy/olimpiady, Szkoła podstawowa