Super Czytelnik Roku 2019/2020

M.Chrobot

W Jubileuszowym Roku Szkolnym 2019/2020, biblioteka szkolna zaprasza uczniów kl. II -VIII szkoły podstawowej do udziału w całorocznym X Konkursie Bibliotecznym „Super Czytelnik Roku”, polegającym na zdrowej rywalizacji w czytaniu książek.

Od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. co miesiąc z każdej klasy będzie wybierany „Super Czytelnik Miesiąca”.
Tytuł „Super Czytelnika Roku 2019/2020” zostanie przyznany czytelnikowi, który przez cały rok:
- będzie systematycznie wypożyczał i czytał książki,
- będzie je szanował i zwracał w terminie.
"Super Czytelnik Roku 2019/2020" zostanie wyłoniony w czerwcu 2020 roku!
Informacja o przyznanym tytule "Super Czytelnika Miesiąca" będzie ogłaszana na słówku oraz zamieszczana na stronie internetowej szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu na „Super Czytelnika Roku 2019/2020” nastąpi w czerwcu 2020 r.
Regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej.
Zapraszam do współzawodnictwa!

biblioteka, konkursy/olimpiady, osiągnięcia, Szkoła podstawowa