Ciekawy zawód, ciekawa pasja

M. Niedźwiedzka akcje, inicjatywy i pomysły, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z nauką, Szkoła podstawowa

W ramach zajęć świetlicowych kontynuujemy akcję „Ciekawy zawód, ciekawa pasja”. Serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków, którzy chcieliby opowiedzieć dzieciom o wykonywanym zawodzie bądź pasji, zaprezentować narzędzia wykorzystywane podczas pracy. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z wychowawcami świetlicy.