Olimpijskie zmagania z chemią

Uczennice klasy 4 LO, Weronika Karkowska i Karolina Troszkiewicz zakwalifikowały się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Olimpiada jest organizowana przez Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii oraz Fundację Nauka i Wiedza pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Celem Olimpiady jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
Drugi etap olimpijskich zmagań odbędzie się 9 grudnia.
Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

konkursy/olimpiady, spotkania z nauką, Szkoła licealna