EtnoPolska Edycja 2022 - Projekt Ministerstwa Kultury

Mamy przyjemność ogłosić, że Dziecięcy Salezjański Zespół Pieśni i Tańca "Ludowiaki" został zakwalifikowany do ministerialnego programu EtnoPolska Edycja 2022 i uzyskał dofinansowanie na zakup strojów ludowych.

W zeszłym roku szkolnym Dziecięcy Salezjański Zespół Pieśni i Tańca „Ludowiaki” złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska Edycja 2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a zespół otrzymał dofinansowanie w wysokości 26 000 zł do zakupu strojów regionu żywieckiego. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację zadania zgodnego z projektem EtnoPolska.

koła zainteresowań, osiągnięcia, Rada rodziców, rodzice, samorząd uczniowski, Szkoła podstawowa, wydarzenia kulturalne