Chemiczny sukces licealistek

W dniach 23-24 września licealistki Ula, Natalia i Weronika pod opieką p. T. Baranowskiej odwiedziły Kraków i wzięły udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Chemików. Za przygotowaną pracę i jej prezentację zdobyły 4 miejsce. Plakat i książkę posterów można zobaczyć w załączonych plikach.

Wizyta w Krakowie to zwieńczenie pracy włożonej w realizację projektu, które pod opieką p. Teresy Baranowskiej realizował zespół licealistek w składzie: Urszula Dworzyńska, Natalia Rybicka i Weronika Karkowska wspierany przez najlepszego grafika czyli Zofię Abramowską.

W czerwcu Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosił uczniów do udziału w I Uczniowskiej Konferencja Młodych Chemików podhasłem „Chemia dla zrównoważonego rozwoju”. Mogło w niej wziąć udział około 40 drużyn reprezentujących szkoły Decydowała kolejność zgłoszeń. Każda drużyna, która zgłosiła swój akces do udziału w konferencji miała za zadanie przygotować abstrakt i poster tematyczny związany z tematem konferencji, a więc Chemią dla zrównoważonego rozwoju.

Salezjańska drużyna postanowiła bliżej przyjrzeć się możliwości wykorzystania energii atomowej i wskazać ją jako jedną z możliwości na drodze do ograniczenia emisji gazów spalinowych. Dziewczyny przez prawie miesiąc, w tym dwa tygodnie wakacji, gromadziły materiały, analizowały, opracowywały by ostatecznie zaprezentować je w formie naukowego posteru pod tytułem „Energia atomowa na drodze do zeroemisyjności”. Szatę graficzna dla projektu stworzyła Zosia Abramowska.

We wrześniu okazało się, że nasze chemiczki znalazły się w grupie dziesięciu drużyn, które zostały zakwalifikowane do etapu finałowego – a więc będą prezentować swoje postery w postaci wystąpień ustnych w czasie konferencji. Drużynę reprezentowała Ula, która przed komisją i publicznością zgromadzoną na auli omawiała zagadnienia prezentowane na posterze. Po prezentacji komisja złożona z pracowników Wydziału Chemii UJ zadawała pytania, na które mogli odpowiadać wszyscy uczniowie będący autorami plakatu. Z tym zadaniem nasze uczennice poradziły sobie doskonale. Komisja doceniła pracę zespołu przyznając zaszczytne czwarte miejsce.

W ramach Konferencji odbyły się także: wykład popularnonaukowy, pokaz doświadczeń chemicznych "Chemia i światło", zwiedzanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych Wydziału Chemii UJ oraz sesja posterowa dająca możliwość indywidualnych rozmów z pracownikami naukowymi i innymi uczestnikami konferencji. Organizatorzy zatroszczyli się także o potrzeby ciała dopieszczając uczestników przepysznymi przekąskami serwowanymi w czasie przerwy kawowej.

Konferencja Młodych Chemików była wydarzeniem naukowym popularyzującym chemię i pokazującym jej różne oblicza, a dodatkowo była szansą dla uczniów na poznanie oferty dydaktycznej, warunków studiowania oraz kierunków i programów studiów jak też perspektyw przyszłej kariery zawodowej, w tym również pracy naukowej.

Oprócz realizacji bogatego programu konferencji udało nam się jeszcze odwiedzić „Damę z gronostajem” w Muzeum Książąt Czartoryskich, usłyszeć hejnał z wieży Mariackiej, pospacerować uliczkami Starego Miasta, skosztować oryginalnych krakowskich obwarzanków i poczuć tę niepowtarzalną atmosferę tego jednego z najpiękniejszych miast.

inicjatywy i pomysły, konkursy/olimpiady, osiągnięcia, projekty edukacyjne, spotkania z nauką, Szkoła licealna